PRESIDENTINVAALIT 2006 - SUNNUNTAINA 23.4.2017

   ETUSIVU

   2. KIERROKSEN
   TULOKSET

   1. KIERROKSEN
   TULOKSET

   VAALIKONE

   UUTISET

   UNTO
   HÄMÄLÄISEN
   VAALIBLOGI

   KESKUSTELE
   VAALEISTA

   Palaute:
   hs.vaalit@sanoma.fi


Tervetuloa Helsingin Sanomien vaalikoneeseen!

Vaalikoneen avulla voit löytää parhaiten omia mielipiteitäsi vastaavan presidenttiehdokkaan. Vaalikoneessa ehdokkaat ja äänestäjät vastaavat samoihin kysymyksiin. Kone näyttää, kenen ehdokkaan vastaukset parhaiten täsmäävät omiesi kanssa.

Vaalikone on auki yötä päivää vaaleihin asti ja sen jälkeenkin.

Äänestäjän ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin. Tärkeitä kysymyksiä voi painottaa positiivisella painokertoimella ja vähemmän tärkeiden merkitystä vaimentaa negatiivisella painokertoimella.Ehdokkaita: 8 Vastausprosentti: 100%
Vastanneita: 8 Ei-vastanneita: 0

Näytä ehdokkaat vastaamatta kysymyksiin

PRESIDENTIN TEHTÄVÄT
1. Presidentin tehtävistä tärkeimpiä on ulkopolitiikan johtaminen?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
2. Presidentin tehtävistä tärkeimpiä on kansan huolien kuunteleminen ja esille ottaminen?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
3. Presidentin tehtävistä tärkeimpiä on viennin edistäminen?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
4. Presidentin tehtävistä tärkeimpiä on toimia puolustusvoimain ylipäällikkönä?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
5. Presidentin tehtävistä tärkeimpiä on toimia aktiivisesti eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseksi maailmasta?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
6. Presidentin tulisi luopua oikeudestaan nimittää Suomen Pankin johtokunnan jäsenet?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
7. Presidentin tulisi luopua oikeudestaan armahtaa vankeja?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
8. Presidentille tulisi palauttaa oikeus nimetä hallituksen muodostaja eli tuleva pääministeri?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
9. Presidentin tulisi pääministerin sijasta johtaa myös Suomen EU-politiikkaa?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
10. Presidentillä on nykyään Suomessa valtaa?  
 
Liikaa.
Sopivasti.
Liian vähän.
Painokerroin
 -       + 
 
 
ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA
11. Mitä mieltä olette Suomen Nato-jäsenyydestä?  
 
Suomen tulisi hakea Naton jäsenyyttä heti.
Nato-jäsenyys ei nyt ole ajankohtainen, mutta asiaa on voitava harkita tarvittaessa uudestaan.
Suomen ei missään oloissa ole järkevää liittyä Natoon.
Painokerroin
 -       + 
 
 
12. Suomen tulisi ryhtyä aktiivisesti ajamaan EU-maiden keskinäisiä turvatakuita?  
 
Kyllä.
Ei.
Painokerroin
 -       + 
 
 
13. Suomen tulisi luopua liittoutumattomuus-sanan käytöstä?  
 
Kyllä.
Ei.
Painokerroin
 -       + 
 
 
14. Onko Suomen jäsenyys Euroopan unionissa yleisesti ottaen?  
 
Oikein hyvä asia.
Hyvä asia.
Ei hyvä eikä huono asia.
Huono asia.
Oikein huono asia.
Painokerroin
 -       + 
 
 
15. Tulisiko Suomen tulevaisuudessa osallistua kansainväliseen rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan?  
 
Enemmän kuin nykyisin.
Yhtä paljon kuin nykyisin.
Vähemmän kuin nykyisin.
Painokerroin
 -       + 
 
 
16. Suomella ei ole nykyään merkittäviä turvallisuusuhkia?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
17. Venäjä on Suomelle turvallisuusuhka?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
18. Yhdysvallat on Suomelle turvallisuusuhka?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
19. Terrorismi on Suomelle turvallisuusuhka?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
20. Ilmastonmuutos ja ympäristökatastrofit ovat Suomelle turvallisuusuhkia?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
21. Tulisiko tasavallan presidentin ottaa Venäjän johdon kanssa esille Karjalan palauttaminen?  
 
Kyllä.
Ei.
Painokerroin
 -       + 
 
 
ARVOT JA PRESIDENTIN HENKILÖ
22. Tulisiko tasavallan presidentin kuulua kirkkoon?  
 
Kyllä.
Asialla ei ole merkitystä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
23. Tulisiko tasavallan presidentillä olla puoliso?  
 
Kyllä.
Asialla ei ole merkitystä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
24. Tulisiko tasavallan presidentin tukea ruotsin kielen asemaa Suomessa?  
 
Kyllä.
Ei.
Painokerroin
 -       + 
 
 
25. Olkiluotoon rakennetaan parhaillaan Suomen viidettä ydinreaktoria.  
 
Suomen tulisi vähentää riippuvuuttaan ydinsähköstä ja sulkea vanhentuvia ydinvoimayksiköitä.
Viisi ydinvoimalaa on sopiva määrä eikä kuudetta ydinvoimalaa enää tarvita.
Ydinvoima ei ole hyvä energiantuotantomuoto, mutta Suomeen tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi kuudeskin ydinvoimala.
Ydinvoima on hyvä energiantuotantomuoto ja Suomeen tarvitaan kuudeskin ydinvoimala
Painokerroin
 -       + 
 
 
26. Suomessa oli toukokuussa 2005 noin 110 000 ulkomaalaista eli kaksi prosenttia koko väestöstä.  
 
Maahanmuuttajia on Suomessa nyt jo liikaa.
Maahanmuuttajien määrä on sopiva.
Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajia.
Painokerroin
 -       + 
 
 
27. Palkkaverotusta Suomessa tulisi nykytasolta?  
 
Keventää.
Pitää ennallaan.
Kiristää.
Painokerroin
 -       + 
 
 
28. Ulkonäkö ja edustavuus ovat tärkeitä presidentin työssä?  
 
Täysin samaa mieltä.
Jokseenkin samaa mieltä.
Ei samaa eikä eri mieltä.
Jokseenkin eri mieltä.
Täysin eri mieltä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
29. Onko istuva tasavallan presidentti Tarja Halonen onnistunut tehtävässään?  
 
Heikosti.
Välttävästi.
Tyydyttävästi.
Hyvin.
Kiitettävästi.
Painokerroin
 -       + 
 
 
sivun yläreunaan ^