Helsingin Sanomat
  KUNNALLISVAALIKONE 2004 - SUNNUNTAINA 23.4.2017
  VAALIKONEEN
  ETUSIVULLE


  HS-KOTISIVU 
  TUOREET 
  SÄÄ Palaute:
hs.vaalit@sanoma.fi

kunnat.netVaalimaatti 2004
sisältää
rekisteröityjen
puolueiden
kunnallis-
vaaliohjelmia


Vanhat
vaalikoneet

Euro-
vaalikone
2004

Eduskunta-
vaalikone
2003

Kunnallis-
vaalikone
2000


Kunnallisvaalit 2004   Helsinki
13.-19.10. Ennakkoäänestys kotimaassa
13.-16.10. Ennakkoäänestys ulkomailla
24.10. Vaalipäivä

Ennakkoäänestyspaikat kotimaassa
Ennakkoäänestyspaikat ulkomailla
Väestörekisterikeskuksen äänestyspaikkapalvelu

Helsinki

524 Suvio-Samulin Aira
Kansallinen Kokoomus
taiteilija, yrittäjä
Ikä: 77v

Kotisivu: www.ekku.com/aira
Ehdokkaan oma esittely:

Kaupunginvaltuutettu, ympäristölautakunnan ja H:gin juhlaviikkojen Säätiön hallituksen jäsen, Vuoden yrittäjänainen 1998, Suomen Mielentyerveysseuran Mielenterveyspalkinto 1995, Viihteen Elämäntyöpalkinto 1997, Suomen Leijonan Ritarikunnan Ritarimerkki 1991, Rintamapalvelutunnus, Pro Karelia mitalli. Jäsenenä seuraavissa: Sotaorvot, Rintamanaiset, Sotaveteraanit, Perinnelotat, Pääkaupungin karjalaiset, Kalavalaiset Naiset, Lastenklinikan kummit, Vanhustyöyhdistys, Omaiset mielenterveystyön tukena, Pro Lapinlahti, Matkailuyritys Hyrsylän Mutkan emäntä.


1. Tulisiko keskittyä nykyistä enemmän lakisääteisten peruspalveluiden turvaamiseen?  
 
  Tulisi karsia mahdollisimman paljon muita kuin lakisääteisiä tehtäviä peruspalveluiden turvaamiseksi.
Ehdokkaan vastaus Tulisi keskittyä hieman nykyistä enemmän peruspalveluihin muiden palveluiden kustannuksella.
  Tulisi tarjota nykyiseen tapaan sekä lakisääteisiä että muita palveluita.
Suvio-Samulin, Aira:
Peruspalvelut tulee turvata kaikissa oloissa.

 
 
2. Jos tulot eivät riitä kunnallisten palvelujen rahoittamiseen, mihin keinoon tulisi ensi sijassa turvautua?  
 
Ehdokkaan vastaus Tulisi säästää palveluista.
  Tulisi kiristää verotusta.
  Tulisi ottaa velkaa.
Suvio-Samulin, Aira:
Tulee valita vvaihtoehdot, joilla palvelut järjestetään taloudellisimmin ja tarkoituksenmukaisemmin.

 
 
3. Onko kunnan tuotettava itse kuntalaisilleen tarjoamansa palvelut, vai voiko se ostaa niitä muilta palveluntuottajilta?  
 
  Kunnan tulisi kilpailuttaa mahdollisimman suuri osa palveluistaan ja käyttää ostopalveluita aina kun se on edullisinta.
Ehdokkaan vastaus Kilpailuttamista ja ostopalveluiden käyttöä on edelleen laajennettava, mutta maltillisesti.
  Kunnan tulisi tuottaa mahdollisimman suuri osa palveluistaan itse.

 
 
4. Aika ajoin keskustellaan pääkaupunkiseudun isoja kaupunkeja koskevasta kuntaliitoksesta. Haluaisitteko, että Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen yhdistettäisiin yhdeksi suurkaupungiksi?  
 
Ehdokkaan vastaus Kyllä.
  Ei.
Suvio-Samulin, Aira:
mm. liikenne-, jätehuolto- ja asuntotuotanto sekä sosiaali- ja terveyshuolto voitaisiin hoitaa nykyistä pienemmin kustannuksin palvelujen laadusta tinkimättä.

 
 
5. Nykyisin kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan. Pitäisikö kaupunginjohtaja valita nykyiseen tapaan, vai tulisiko muuttaa käytäntöä ja ryhtyä valitsemaan kaupunginjohtaja suoralla kansanvaalilla?  
 
Ehdokkaan vastaus Nykyiseen tapaan.
  Suoralla kansanvaalilla.

 
 
6. Pitääkö perheellä olla oikeus saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista olisi kotona?  
 
Ehdokkaan vastaus Kyllä.
  Ei.
Suvio-Samulin, Aira:
Perheiden ja lasten erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet huomioiden. Esim. osapäivä- tai osaviikkohoitoina.

 
 
7. Kuinka tyytyväinen Te olette kunnallisiin terveyspalveluihin?  
 
  Erittäin tyytyväinen.
Ehdokkaan vastaus Melko tyytyväinen.
  Melko tyytymätön.
  Erittäin tyytymätön.

 
 
8. Onko hyvä, että koulut erikoistuvat?  
 
Ehdokkaan vastaus Erikoistuminen ja valinnanvapauden lisääntyminen on edelleen oikea suunta.
  Erikoistuminen ja valinnanvapauden lisääntyminen on ollut oikea kehityksen suunta, mutta siinä ei tule mennä enää pitemmälle.
  Erikoistuminen on mennyt liian pitkälle. Voimavaroja tulisi pikemminkin käyttää perusopetuksen kehittämiseen tasaisesti kaikissa kouluissa.

 
 
9. Pitääkö kaupungissa olla tiivis lähikirjastoverkko, vai onko parempi keskittää kirjastopalvelut liikenteellisesti parhaille paikoille?  
 
  Tärkeintä on, että kirjasto on lähellä.
Ehdokkaan vastaus Tärkeintä on, että kirjastopalvelut keskeisillä paikoilla ovat mahdollisimman hyvät.

 
 
10. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: Asukkaiden ja järjestöjen valitusoikeudet ovat liian laajat ja hidastavat kohtuuttomasti uusien hankkeiden toteuttamista?  
 
  Täysin samaa mieltä.
Ehdokkaan vastaus Jokseenkin samaa mieltä.
  Jokseenkin eri mieltä.
  Täysin eri mieltä.
Suvio-Samulin, Aira:
jo pelkästään asuntorakentaminen on valitusten vuoksi viivästynyt.

 
 
11. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: Helsingin seudun joukkoliikenteen rahoittamiseksi ja sen kilpailukyvyn edistämiseksi tulisi ottaa käyttöön tietulleja?  
 
  Täysin samaa mieltä.
  Jokseenkin samaa mieltä.
Ehdokkaan vastaus Jokseenkin eri mieltä.
  Täysin eri mieltä.
Suvio-Samulin, Aira:
Tietullitkin tulevat ennenpitkää hankittaviksi liikennejärjestelyjä kokonaisuudessaan kehitettäessä, elleivät muut vaihtoehdot saavuta riittävää poliittista yksimielisyyttä.

 
 
12. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: Kunnan tulisi houkutella maahanmuuttajia niille aloille, joilla on työvoimapulaa.  
 
  Täysin samaa mieltä.
Ehdokkaan vastaus Jokseenkin samaa mieltä.
  Jokseenkin eri mieltä.
  Täysin eri mieltä.

 
 
13. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: Kunnan tulisi määrätä lapsille suositukset kotiintuloajoiksi samaan tapaan kuin esimerkiksi Seinäjoella ja Rovaniemellä on tehty.  
 
Ehdokkaan vastaus Täysin samaa mieltä.
  Jokseenkin samaa mieltä.
  Jokseenkin eri mieltä.
  Täysin eri mieltä.

 
 
14. Mitä Malmin lentokentälle tulisi tehdä?  
 
Ehdokkaan vastaus Sen toiminta tulisi lakkauttaa, ja alueelle tulisi rakentaa asuntoja. Lentoasemarakennukset säilyisivät.
  Se tulisi säilyttää lentokenttänä.
Suvio-Samulin, Aira:
Edellyttäen, että sovitun vuokra-ajan lyhennys ei aiheuta kaupungille lisäkustannuksia ja että selvitetään lentoasemarakennuksen käyttömahdollisuudet.

 
 
15. Mitä Keski-Pasilalle tulisi tehdä, kun se vapautuu rakennettavaksi?  
 
  Sinne tulisi rakentaa väljästi.
  Sinne tulisi rakentaa tiiviisti mutta ei kovin korkeita rakennuksia.
Ehdokkaan vastaus Sinne tulisi rakentaa pilvenpiirtäjäkaupunginosa.

 
 
16. Asuinkiinteistöjen edustalla tai läheisyydessä sijaitsevat terassit on Helsingissä suljettava kello 22. Miten suhtaudutte tähän?  
 
  Terassien aukiolorajoituksia olisi lievennettävä.
Ehdokkaan vastaus Kello 22 on sopiva kompromissi.
  Terassien aukiolorajoituksia olisi tiukennettava.

 
 
17. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: huumevalistuksessa tulisi tehdä selkeä ero ns. mietojen ja kovien huumeiden välillä.  
 
  Täysin samaa mieltä.
  Jokseenkin samaa mieltä.
Ehdokkaan vastaus Jokseenkin eri mieltä.
  Täysin eri mieltä.
Suvio-Samulin, Aira:
Kaikkien huumeiden käyttöä tulee ehkäistä.

 
 
18. Pitäisikö Helsingin tarjota kesällä leikkipuistoissa lapsille ilmainen ateria?  
 
Ehdokkaan vastaus Kyllä.
  Ei.

 
 
19. Helsingissä kaavaillaan terveysasemien väestöpohjaksi kahtakymmentätuhatta asukasta. Tarkoitus on säästää henkilökuntaa ja rahaa. Suunnitelma tarkoittaisi pienten terveysasemien sulkemista. Mitä mieltä olette suunnitelmasta?  
 
Ehdokkaan vastaus Täysin samaa mieltä.
  Jokseenkin samaa mieltä.
  Jokseenkin eri mieltä.
  Täysin eri mieltä.
Suvio-Samulin, Aira:
Tarkoitus on saada terveysasemat toimiviksi, pienet terveysasemat haavoittuvat jo muutaman työntekijän poissaolon vuoksi, mistä johtuen pienille asemille on vaikea saada esim. lääkäreitä.

 
 
20. Helsingin väestö väheni viime vuonna. Tulisiko Helsingin pyrkiä väestönkasvuun?  
 
  Väestönkasvua tulisi kiihdyttää.
Ehdokkaan vastaus Väestömäärä tulisi pitää ennallaan.
  On hyvä, jos väestö edelleen vähenee.
Suvio-Samulin, Aira:
- Kuitenkin väestön tasapainoinen kasvu turvaa Helsingin elinkykyisyyden. - n. 7000:en valtion työpaikan siiräminen muualle suomeen olisi vastuutonta.

 
 

Takaisin

  Sivun yläreunaan ^