MAANANTAINA 27.3.2017  
  EUROVAALIKONE 2004
  VAALIKONEEN
  ETUSIVULLE


  HS-KOTISIVU 
  TUOREET 
  SÄÄ Eurooppalainen vaalikone VoteMatch

Eduskunta-
vaalikone
2003

Kunnallis-
vaalikone
2000


Palaute:
hs.vaalit@sanoma.fi


2.6.-8.6. Ennakkoäänestys kotimaassa
2.6.-5.6. Ennakkoäänestys ulkomailla
13.6. Vaalipäivä

Ennakkoäänestyspaikat kotimaassa
Ennakkoäänestyspaikat ulkomailla
Väestörekisterikeskuksen äänestyspaikkapalvelu

Tervetuloa Helsingin Sanomien vaalikoneeseen!

Vaalikoneen avulla voit löytää parhaiten omia mielipiteitäsi vastaavan europarlamenttiehdokkaan. Vaalikoneessa ehdokkaat ja äänestäjät vastaavat samoihin kysymyksiin. Kone näyttää, kenen ehdokkaan vastaukset parhaiten täsmäävät omiesi kanssa.

Vaalikone on auki yötä päivää vaaleihin asti ja sen jälkeenkin.

Äänestäjän ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin. Tärkeitä kysymyksiä voi painottaa positiivisella painokertoimella ja vähemmän tärkeiden merkitystä vaimentaa negatiivisella painokertoimella.

Ehdokkaita: 227 Vastausprosentti: 87%
Vastanneita: 198 Ei-vastanneita: 29

Näytä kaikki ehdokkaat vastaamatta kysymyksiin

LAAJENEVA UNIONI
1. Yleisesti ottaen, onko Suomen jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne  
 
Hyvä asia.
Ei hyvä eikä huono asia.
Huono asia.
Painokerroin
 -       + 
 
 
2. Euroopan unioni laajentui vappuna kymmenellä uudella jäsenmaalla (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Kypros ja Malta). Oliko se mielestänne  
 
Hyvä asia.
Ei hyvä eikä huono asia.
Huono asia.
Painokerroin
 -       + 
 
 
3. Euroopan unioni päättää loppuvuodesta, aloittaako se jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa. Voiko Turkki mielestänne olla joskus unionin jäsen?  
 
Kyllä, runsaan kymmenen vuoden päästä.
Ehkä joskus 20-30 vuoden kuluttua.
Tuskin koskaan.
Painokerroin
 -       + 
 
 
UNIONI MAAILMASSA
4. EU:n ja Venäjän suhteissa yksi ratkaisematon asia on viisumivapaus. Venäjä haluaisi, että sen kansalaisille myönnetään mahdollisimman pian vapautus viisumipakosta matkustettaessa EU-maihin. Miten asia pitäisi ratkaista?  
 
Venäläisille tulee antaa viisumivapaus mahdollisimman pian. Tällöin vastavuoroisesti suomalaisetkin voisivat matkustaa Venäjälle ilman viisumia.
Viisumivapautta pitää lykätä, kunnes Venäjä on saanut passinsa luotettaviksi ja rajavalvonnan pitäväksi.
Viisumipakko pitää säilyttää.
Painokerroin
 -       + 
 
 
5. Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet ovat olleet koetuksella viime aikoina. Miten Euroopan tulisi vastaisuudessa suhtautua Yhdysvaltoihin?  
 
Euroopan ja Yhdysvaltain suhteissa tulisi korostaa nykyistä enemmän yhteisiä arvoja ja vaalia liittolaisuutta, vaikkei kaikesta oltaisikaan samaa mieltä.
Euroopan tulisi nykyistä enemmän korostaa omia arvojaan ja toimia maailmanpolitiikassa vastapainona Yhdysvalloille.
Painokerroin
 -       + 
 
 
6. Tulisiko Euroopan vastaanottaa unionin ulkopuolisista maista nykyistä enemmän vai vähemmän siirtolaisia?  
 
Siirtolaisia tulisi vastaanottaa nykyistä enemmän.
Nykyinen taso on hyvä.
Siirtolaisia tulisi vastaanottaa nykyistä vähemmän.
Painokerroin
 -       + 
 
 
MAATALOUS, KALASTUS JA YMPÄRISTÖ
7. Pitäisikö maatalous- ja kalastuspolitiikasta mielestänne päättää kansallisesti vai Euroopan unionissa?  
 
Kansallisesti.
Euroopan unionissa.
Painokerroin
 -       + 
 
 
8. Euroopan unionin vuosibudjetista noin puolet käytetään maatalouden tukemiseen. Tulisiko tukea vähentää?  
 
Maataloustukien taso tulee säilyttää vähintään nykyisellään, jotta maataloutta voidaan harjoittaa kaikilla unionin alueilla.
Maataloustukia tulee jonkin verran vähentää.
Maatalouselinkeinon säilyttäminen kaikkialla unionin alueella ei ole itseisarvo. Tukia voidaan supistaa jyrkästi.
Painokerroin
 -       + 
 
 
9. Euroopan unionissa on suunniteltu Kioton sopimukseen kirjattuja vähennyksiä radikaalimpia leikkauksia kasvihuonekaasujen määrään seuraavien vuosikymmenien aikana. Kannatatteko tällaisia vähennyksiä EU:n jäsenmaiden kesken?  
 
Kyllä.
Vain, jos kaikki merkittävät teollisuusmaat saadaan mukaan.
Vain, jos kaikki merkittävät teollisuus- ja kehitysmaat saadaan mukaan.
En.
Painokerroin
 -       + 
 
 
10. Miten uskotte bioteknologian vaikuttavan eurooppalaisten elämänlaatuun seuraavien 20 vuoden aikana?  
 
Bioteknologia parantaa elämänlaatua.
Bioteknologialla ei juuri ole vaikutusta elämänlaatuun.
Bioteknologia huonontaa elämänlaatua.
Painokerroin
 -       + 
 
 
TALOUS JA TYÖ
11. Euroopan unionin vanhat jäsenmaat ovat rajoittaneet työvoiman vapaata liikkumista uusista jäsenmaista asettamalla liikkumiselle siirtymäaikoja. Kannatatteko tällaisia rajoituksia?  
 
Kyllä.
Varauksin.
En.
Painokerroin
 -       + 
 
 
12. Tulisiko Euroopan unionin yhtenäistää yhteisö- ja/tai henkilöverotusta jäsenmaiden välisen verokilpailun hillitsemiseksi?  
 
Kyllä.
Ei, koska on tärkeää pitää veropolitiikka kansallisessa päätösvallassa.
Ei, koska verokilpailu on vain hyvä asia.
Painokerroin
 -       + 
 
 
TURVALLISUUS
13. Oletteko valmis antamaan EU-viranomaisille nykyistä laajemmat toimivaltuudet terrorismin torjuntaan?  
 
Terrorismin torjuntaan Euroopassa tarvitaan samanlainen keinovalikoima kuin Yhdysvalloissa.
Toimivaltuuksia voidaan lisätä jonkin verran, mutta samalla on varottava loukkaamasta kansalaisten perusoikeuksia.
Viranomaisten toimivaltuuksia ei tule terrorismin uhan nimissä lisätä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
14. EU:lla on sotilasjoukkoja kriisinhallintaa varten, ja EU-maat avustavat toisiaan terrorismin uhatessa. Oman alueensa puolustamisen EU-maat hoitavat eri tavoin. Miten Suomen tulisi järjestää puolustuksensa vastaisuudessa?  
 
Vahvojen omien puolustusvoimien avulla.
Kehittämällä EU:sta sotilasliitto, joka vastaisi kaikkien jäsenmaiden puolustuksesta.
Liittymällä sotilasliitto Naton jäseneksi.
Painokerroin
 -       + 
 
 
15. EU-maat aikovat perustaa nopean toiminnan taistelujoukkoja, jotka lähetettäisiin kriisipesäkkeisiin varmistamaan varsinaisten rauhanturvajoukkojen perille pääsyä. Miten Suomen tulisi toimia?  
 
Suomen pitää osallistua kaikkeen EU:n sotilaalliseen toimintaan ja perustaa ammattisotilaista koostuva, nopeasti liikkeelle saatava joukko tai yksikkö.
Suomi voisi osallistua nopeaan toimintaan jotenkin muuten, mutta ammattimaisia taistelujoukkoja ei pidä perustaa eikä lähettää ulkomaille.
Suomen on syytä pitäytyä vain perinteiseen rauhanturvatoimintaan, johon YK tai Ety-järjestö on antanut valtuutuksen.
Suomalaisia sotilaita ei pidä enää lainkaan lähettää ulkomaille.
Painokerroin
 -       + 
 
 
DEMOKRATIA EUROOPASSA
16. Kun komission puheenjohtaja valitaan kesällä, Suomella saattaa olla oma ehdokas. Miten suomalaisen europarlamentaarikon tulisi äänestää?  
 
Suomalaisen europarlamentaarikon tulisi äänestää Suomen asettamaa ehdokasta puoluekannastaan riippumatta.
Henkilöstä ja puolueesta riippuen.
Europarlamentaarikon tulisi äänestää oman parlamenttiryhmänsä aatesuunnan mukaan ehdokkaan kansallisuudesta riippumatta.
Painokerroin
 -       + 
 
 
17. Millaisella vaalitavalla europarlamentaarikot tulisi valita?  
 
Nykyiseen tapaan suhteellisella henkilövaalilla.
Niin sanotulla listavaalilla, jossa kansalainen äänestää vain puoluetta. Puolueet määräävät ehdokkaiden järjestyksen listallaan.
Painokerroin
 -       + 
 
 
18. Oletteko kaiken kaikkiaan tyytyväinen demokratian toimivuuteen Euroopan unionissa?  
 
Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
En kovin tyytyväinen
En lainkaan tyytyväinen
Painokerroin
 -       + 
 
 
SUOMALAISUUS JA EUROOPPALAISUUS
19. Oletteko ylpeä suomalaisuudestanne?  
 
Erittäin ylpeä.
Melko ylpeä.
En kovin ylpeä.
En lainkaan ylpeä.
Painokerroin
 -       + 
 
 
20. Oletteko ylpeä eurooppalaisuudestanne?  
 
Erittäin ylpeä.
Melko ylpeä.
En kovin ylpeä.
En lainkaan ylpeä.
Painokerroin
 -       + 
 
 

  Sivun yläreunaan ^